Alexander Aronsson Dracontia Arts

ALEXANDER

ARONSSON

 

.

ARTS

DRACONTIA

EXHIBITION - UTSTÄLLNINGAR - EXPOSITIONS

 

2016

• July, Galleri Larmgatan, Larmgatan 34, Kalmar. • 29 June - 28 Aug, Talluddens Resort.

• 19 May, Exposition DV-Tech/Daurelle Vinicolé, 10-year anniversary France. • 13 – 15 May, ”La Lute De La Humain” Biennale Loudon, France.

2015

• 4 December, Mi-Temps, Cave Mallet France.

2014

• 27 November - 31 December, Tomtar på Loftet. • 20 October, Inauguration-Party NBV Kalmar. • 26 – 27 September, Art & Light Expo at Ölands Skördefest 2014. • 1 - 31 July, Dracontia Arts On Tour, Dillbergs Bokhandels Konst(iga) Väggen. • July – Glasvision. • 30 May – 25 June, Dracontia Arts On Tour, Kulturpunkten. • 2014 KIKF. • April – June, Dracontia Arts On Tour, Bremersons..

2013 • 20 Sept - 31 Dec, Konstgalleri Kvasten Köpcentrum. • 20 September, Ung & Kåt på Kvasten Goes Fashion Week 2013.

• 24 August, Kägelbanan Svensknabben Kalmar. • 20 Juli – 5 August, Art Cafe Färjestaden.

2012 • 29 September, Gillberga Bergbrott Skördefesten 2012 Öland. • April 2012 - Januari 2013, Restaurang Stortorget.